Versterking van mobiele teams voor kinder- en jeugdpsychiatrie

 1 juli zullen de mobiele teams voor langdurige zorg voor kinderen en jongeren met psychiatrische problemen versterkt worden. Dit is aangekondigd door het kabinet van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Er zal jaarlijks 6,8 miljoen euro extra worden besteed aan de mobiele teams die kinderen en jongeren met psychische problemen ondersteunen. De omvang van deze teams zal met de helft toenemen. “Dankzij het uitstekende werk van de mobiele teams kunnen kinderen en jongeren met ernstige psychiatrische problemen niet langer dan nodig in het ziekenhuis verblijven,” aldus minister Vandenbroucke.

De minister benadrukt het belang van de thuissituatie in het herstelproces van deze jongeren. De mobiele teams blijven zo lang als nodig in de thuisomgeving van de kinderen en jongeren. Bovendien zorgen de teams ervoor dat ziekenhuisbedden beschikbaar blijven voor acute zorg en crisissituaties.

De extra investering van 6,8 miljoen euro per jaar komt bovenop het huidige budget van 14,5 miljoen euro. Deze toename zorgt ervoor dat het aantal voltijdse medewerkers van de mobiele teams zal groeien van 107,6 naar 161,3 in 2023. Het aantal psychiaters binnen deze teams zal stijgen van 15 naar 22,5.

Deze investering is onderdeel van de bredere strategie van het kabinet-Vandenbroucke voor investeringen en hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg. Eerder werden er al investeringen gedaan in mobiele teams voor crisisopvang en in het versterken van de ziekenhuisdiensten.

De Vlaamse ministers Benjamin Dalle (Jeugd en Armoedebestrijding) en Hilde Crevits (Welzijn, beiden CD&V) benadrukken het belang van mentaal welzijn bij jongeren. Ze onderkennen dat er nog veel werk aan de winkel is en dat het belangrijk is om geestelijke gezondheidsproblemen bespreekbaar te maken. Zij hebben ook verschillende initiatieven ondersteund die jongeren laagdrempelig hulp bieden, zoals de jongerentelefoon Awel en noknok.be.

Naast curatieve zorg is er volgens de ministers ook een preventieve aanpak nodig. Ze benadrukken dat niet alleen de wachtlijsten aangepakt moeten worden, maar dat er vooral moet worden voorkomen dat jongeren op die wachtlijsten terechtkomen. Daarom zijn er plannen om te investeren in geestelijke gezondheidszorg en wordt er aandacht besteed aan de vrijetijdsbesteding van jongeren, die een cruciale rol speelt in hun welzijn.

Als antwoord op de open brief van Dr. Van Lomberghen in De Morgen, nodigen de ministers de dokter uit voor een gesprek om te bespreken welke extra acties kunnen worden ondernomen.

Dalle en Crevits erkennen dat het mentaal welzijn van jongeren een topprioriteit is en dat er nog veel werk voor de boeg is. Ze benadrukken dat jongeren niet beoordeeld of veroordeeld willen worden, maar vooral behoefte hebben aan een luisterend oor. Ze zijn dan ook van mening dat het bespreekbaar maken van mentale problemen bij jongeren een belangrijke eerste stap is.

Om de drempel voor jongeren te verlagen, hebben ze extra ondersteuning geboden aan initiatieven als de jongerentelefoon Awel en de website noknok.be. Daarnaast zijn er plannen om het aantal OverKop-huizen, waar jongeren laagdrempelig terecht kunnen, uit te breiden. Ze benadrukken ook het belang van innovatie en online hulpverlening, omdat dit beter aansluit bij de leefwereld van jongeren.

Ze geven aan dat er absoluut meer nodig is en dat investeren in geestelijke gezondheidszorg, zoals Dr. Van Lomberghen in zijn brief aangeeft, een essentieel onderdeel is van een goed beleid om de problemen aan te pakken. De Vlaamse regering heeft onlangs een nieuw crisis- en actieplan voor jeugdhulp goedgekeurd, en er zijn ook op federaal niveau stappen gezet om psychologische consultaties betaalbaarder te maken. Uiteindelijk moet de geestelijke gezondheidszorg op dezelfde manier worden behandeld als de fysieke gezondheidszorg.

Naast een curatieve aanpak is volgens de ministers ook een preventieve aanpak van cruciaal belang. Het is niet voldoende om alleen de wachtlijsten aan te pakken, het is vooral belangrijk om te voorkomen dat jongeren überhaupt op deze wachtlijsten terechtkomen.

De ministers benadrukken ook het belang van vrijetijdsbesteding voor het welzijn van jongeren, en geven het voorbeeld van Villa Homaar, een organisatie die jongeren ondersteunt door middel van therapie via vrijetijdsactiviteiten zoals dans, muziek en kunst.

Ze geven aan dat ze niet alle antwoorden hebben op de mentale problemen bij jongeren, maar hun boodschap is duidelijk: “Laten we kinderen en jongeren betrekken en er met vereende krachten onze schouders onder zetten.” In dit kader nodigen ze Dr. Van Lomberghen uit voor een gesprek om te bekijken welke extra acties er ondernomen kunnen worden.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken

Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.