DE CONTEXT

SOCIAL PROFIT

De Context is een unieke organisatie die zich richt op het bevorderen van de psychische gezondheid en het welzijn van jongeren en hun gezinnen. Wij vervullen zowel een maatschappelijke als een semi-commerciële taak om onze missie en visie te realiseren. De Context heeft bewust gekozen voor een semi-commerciële aanpak om zoveel mogelijk zelfbedruipend te zijn, zodat overheids- en ondersteuningsmiddelen ook andere initiatieven kansen kunnen bieden. Echter, op dit moment is het voor ons niet mogelijk om onze hoogwaardige dienstverlening te waarborgen zonder de steun van overheidssubsidies. Dankzij deze subsidiëring kunnen wij ons maatschappelijk doel nastreven en zorg op maat bieden aan onze doelgroep. Tegelijkertijd blijven wij streven naar financiële zelfvoorziening, zodat we een duurzame en impactvolle organisatie kunnen blijven die zich inzet voor een inclusievere samenleving.

Maatschappeliijk

VZW De Context, draagt de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de missie, visie en maatschappelijke doelen van de organisatie. De VZW heeft een bestuurskundige taak en werkt met vrijwilligers en medewerkers die zich inzetten voor de organisatie en haar doelen. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het nemen van strategische beslissingen en het waarborgen van de kwaliteit van de geleverde diensten.

Commercieel

VOF De Context, is de juridische entiteit die wordt gebruikt om contractuele verplichtingen af te sluiten en na te komen en om diensten te leveren op het gebied van bijvoorbeeld training, coaching of consultancy. Alle winst die wordt gegenereerd, vloeit terug naar de VZW om haar missie, visie en maatschappelijk doel te ondersteunen.

Degelijk bestuur Toezichthouders

Om de samenhang en samenwerking tussen beide entiteiten te waarborgen, is er een raad van toezichthouders opgericht die toezicht houdt op het bestuur van de organisatie en de algemene gang van zaken bewaakt. Deze raad zorgt voor een goede balans tussen strategische besluitvorming en operationeel management, en staat garant voor de integriteit en kwaliteit van de dienstverlening van De Context.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken

Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.