Intake

Bij ons begeleidingscentrum voor loopbaanondersteuning voor personen met een beperking, staan wij altijd klaar om potentiële cliënten te helpen bij het vinden van passend werk. Wij zijn voor iedereen toegankelijk en hanteren geen wachtlijst. U kunt zich bij ons aanmelden via verschillende kanalen, zoals onze website, per e-mail, telefonisch of via een verwijzing van bijvoorbeeld de gemeente, UWV of een andere instantie.

Wanneer u zich bij ons aanmeldt, plannen wij een intakegesprek met u in. Tijdens dit gesprek staat uw hulpvraag centraal. We bespreken uw achtergrond, opleiding en werkervaring, talenten en competenties, beperkingen of hindernissen die u ervaart en uw specifieke loopbaanvraag of -wens. Op basis van deze informatie kijken we samen welke vorm van ondersteuning het best bij u past. Dit kan individuele coaching, training, workshops, jobhunting of werkplekondersteuning zijn.

Uw privacy is bij ons gewaarborgd en wij werken volgens de AVG-richtlijnen. Voor de intake hebben wij een aantal documenten nodig, zoals uw identiteitsbewijs en eventuele verwijzing van een instantie. Het intakegesprek is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.

Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen voor een kennismakingsgesprek.

Meld je aanFase 1

Plan van aanpak

Na de intakefase gaan wij aan de slag met het opstellen van een plan van aanpak dat volledig is afgestemd op uw hulpvraag. Het plan van aanpak beschrijft de begeleiding die wij bieden, de doelen die wij samen willen bereiken en de stappen die wij daarvoor gaan zetten.

In het plan van aanpak nemen wij ook uw persoonlijke situatie en beperkingen in acht. Het plan van aanpak is dan ook altijd maatwerk en specifiek op uw wensen en behoeften afgestemd.

Wij stellen het plan van aanpak op in overleg met u. Samen bespreken we welke begeleiding het beste bij uw situatie past en wat uw doelen zijn. Vervolgens maken wij afspraken over de duur van de begeleiding, de frequentie van de gesprekken en de evaluatiemomenten.

Wij streven ernaar om het plan van aanpak binnen twee weken na het intakegesprek aan u voor te leggen. In dit plan van aanpak leggen wij ook vast welke begeleider u krijgt toegewezen en hoe u contact kunt opnemen met de begeleider.

Wij hechten veel waarde aan uw betrokkenheid bij het opstellen van het plan van aanpak. Het is immers uw loopbaan en uw toekomst die wij samen vormgeven.

Fase 2

Begeleiding en aanpak

Na het opstellen van het plan van aanpak, starten wij met de begeleiding en ondersteuning bij uw loopbaanvraagstukken. Afhankelijk van uw situatie en hulpvraag kan de begeleiding bestaan uit individuele coaching, training, workshops, jobhunting of werkplekondersteuning.

Onze begeleiders hebben ruime ervaring in het begeleiden van mensen met een beperking en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Onze begeleiders hebben elk hun eigen specialisme, zodat wij altijd de juiste begeleider kunnen koppelen aan uw specifieke hulpvraag.

De begeleiding is altijd gericht op het behalen van uw doelen. Samen met u werken wij aan het vergroten van uw zelfinzicht, het ontwikkelen van vaardigheden en het vinden van passend werk. Wij ondersteunen u bij het solliciteren, het schrijven van sollicitatiebrieven en CV's, en het voeren van sollicitatiegesprekken.

Ook bieden wij ondersteuning bij het vinden van een werkplek die past bij uw mogelijkheden en wensen. Wij hebben een groot netwerk van werkgevers en kunnen u helpen bij het vinden van passend werk. Wanneer u eenmaal aan het werk bent, bieden wij ook ondersteuning bij het behouden van uw baan en het oplossen van eventuele problemen die u op de werkvloer ervaart.

Wij zijn er voor u gedurende het hele traject. Wij hebben regelmatig contact met u om te bespreken hoe het gaat en of er eventueel bijsturing nodig is. Ook evalueren wij regelmatig samen met u of de gestelde doelen behaald zijn en wat de vervolgstappen zijn. Wij blijven u ondersteunen zolang dat nodig is.

Fase 3

Opvolging op de werkvloer

Wanneer u eenmaal aan het werk bent, blijven wij betrokken bij uw loopbaanontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat u zich goed voelt op uw werkplek en dat u zich verder kunt ontwikkelen in uw werk.

Onze begeleiders bieden daarom ook ondersteuning en coaching op de werkvloer. Wij hebben regelmatig contact met u en uw werkgever om te bespreken hoe het gaat en waar eventueel nog verbeterpunten liggen.

Wij kunnen u helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden en competenties die nodig zijn om goed te functioneren op uw werkplek. Ook bieden wij ondersteuning bij het oplossen van problemen die u op de werkvloer ervaart, bijvoorbeeld bij conflicten met collega's of een te hoge werkdruk.

Onze begeleiders zijn op de hoogte van uw persoonlijke situatie en beperkingen en houden hier rekening mee bij de begeleiding op de werkvloer. Wij vinden het belangrijk dat u zich gesteund voelt en dat u zich verder kunt ontwikkelen in uw werk.

Naast de begeleiding op de werkvloer, evalueren wij ook regelmatig samen met u of de gestelde doelen behaald zijn en wat de vervolgstappen zijn. Wij blijven u ondersteunen zolang dat nodig is, ook wanneer u al langere tijd aan het werk bent.

Wij streven ernaar om u te helpen bij het vinden van duurzaam werk dat past bij uw mogelijkheden en wensen. Wij vinden het belangrijk dat u zich kunt ontwikkelen in uw werk en dat u met plezier naar uw werk gaat. Wij zijn er voor u gedurende het hele traject en zorgen voor een goede opvolging op de werkvloer.

Fase 4

Nazorg en evaluatie

Wanneer het traject bij ons begeleidingscentrum is afgerond, betekent dit niet dat wij geen contact meer met u hebben. Wij vinden het belangrijk om te weten hoe het met u gaat en of de begeleiding heeft geleid tot het behalen van uw doelen.

Daarom bieden wij nazorg en evaluatie aan na afloop van het traject. Dit houdt in dat wij na enige tijd contact met u opnemen om te bespreken hoe het met u gaat en of er nog vragen of problemen zijn waar u tegen aanloopt.

Ook evalueren wij samen met u het traject en de behaalde resultaten. Wij bespreken wat er goed ging en waar eventueel nog verbeterpunten liggen. Wij vinden het belangrijk om van u te horen wat u van de begeleiding vond en of u tevreden bent met de behaalde resultaten.

Op basis van de evaluatie kunnen wij eventueel vervolgstappen zetten, bijvoorbeeld door aanvullende begeleiding te bieden of door u door te verwijzen naar andere instanties. Wij blijven betrokken bij uw loopbaanontwikkeling en streven ernaar om u te helpen bij het behalen van uw doelen.

Wij hechten veel waarde aan uw feedback en zijn altijd bereid om te luisteren naar uw ervaringen en suggesties. Zo kunnen wij onze dienstverlening nog verder verbeteren en nog beter aansluiten op uw wensen en behoeften.

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons begeleidingscentrum heeft gesteld en wensen u veel succes en plezier in uw verdere loopbaanontwikkeling.

Fase 5

Ervaring, Passie en Talent Uw netwerk

Wij vinden het belangrijk dat u zich gesteund voelt in uw verdere loopbaanontwikkeling en dat u een netwerk heeft waarop u terug kunt vallen. Daarom bieden wij ook ondersteuning bij het opbouwen van uw professionele netwerk.

Wij kunnen u helpen bij het in kaart brengen van uw contacten en het zoeken naar nieuwe contacten die voor u relevant zijn. Ook kunnen wij u adviseren over hoe u het beste contact kunt leggen en onderhouden met uw netwerk.

Daarnaast organiseren wij regelmatig bijeenkomsten waar u andere mensen kunt ontmoeten en waar u kennis en ervaringen kunt uitwisselen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van workshops, netwerklunches of informele borrels.

Het opbouwen van een professioneel netwerk kan van groot belang zijn voor uw verdere loopbaanontwikkeling. Door contacten te onderhouden met andere professionals in uw vakgebied, kunt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de sector en kansen op de arbeidsmarkt. Ook kunt u via uw netwerk mogelijkheden vinden om u verder te ontwikkelen of om door te groeien in uw werk.

Wij vinden het belangrijk dat u zich gesteund voelt in uw verdere loopbaanontwikkeling en zullen u daarom blijven ondersteunen bij het opbouwen en onderhouden van uw professionele netwerk.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken

Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.