INNOVATIEVE PARTERS

Samenwerken voor inclusieve innovatie Partners in zorg en technologie

Partners versterken deskundigheid, delen kennis, stimuleren innovatie en vergroten de haalbaarheid van projecten en productie.

TEAM-UP

Bij De Context zijn we ervan overtuigd dat samenwerking met diverse partners essentieel is om onze doelstellingen te bereiken en om de zorg en ondersteuning voor personen met (mentale) beperkingen en langdurige ziekten te verbeteren. We werken nauw samen met Vlaamse, federale en Europese partners om innovatieve oplossingen en best practices te ontwikkelen en te delen.

Een van onze belangrijkste partners is het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO), dat ons helpt bij het opzetten en financieren van innovatieve projecten en initiatieven. Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) ondersteunt ons bij het verrichten van baanbrekend onderzoek en het uitwisselen van kennis met andere instellingen en organisaties.

We werken ook nauw samen met het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) van de Vlaamse overheid om de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor onze doelgroep te garanderen en te verbeteren. Op Europees niveau zijn we betrokken bij projecten die worden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Interreg Vlaanderen-Nederland programma, wat ons in staat stelt om grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden op te zetten en te leren van de ervaringen van onze Europese partners.

Daarnaast zijn we actief betrokken bij initiatieven die worden ondersteund door de European Research Council (ERC) en Horizon Europe, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie. Deze partnerschappen helpen ons om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van technologie en zorg en om ons netwerk van deskundigen en professionals uit te breiden.

De European Innovation Council (EIC) biedt ons ook waardevolle inzichten en steun bij het ontwikkelen en opschalen van innovatieve oplossingen voor personen met beperkingen en langdurige ziekten. Op federaal niveau werken we samen met de FOD Sociale Zekerheid en het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) om te zorgen voor een naadloze integratie van onze diensten met het bestaande zorglandschap.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) is een cruciale partner in onze werking. Ze bieden ondersteuning en financiering voor personen met een handicap, waardoor ze toegang hebben tot de zorg en diensten die ze nodig hebben.

Agentschap Inter is een waardevolle partner in het bevorderen van toegankelijkheid en inclusie voor personen met een beperking. Ze bieden expertise en advies op het gebied van toegankelijkheid, zowel op fysiek als digitaal vlak.

Onze samenwerking met academische instellingen stelt ons in staat om baanbrekend onderzoek te verrichten en nieuwe inzichten en kennis te verwerven. Deze samenwerkingen zijn cruciaal voor het verbeteren van onze diensten

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken

Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.