Een Terugblik op de Week van Mentale Gezondheid: Bewustzijn en Contradicties

De Week van Mentale Gezondheid in het Verenigd Koninkrijk is altijd een moment voor reflectie en bewustwording. Dit jaar koos de Mental Health Foundation angst als centraal thema, een thema dat zeker stof tot nadenken biedt gezien het gemengde beeld en de vele contradicties die het met zich meebrengt.

De media zijn tegenwoordig gevoeliger dan ooit voor het uitzenden van waarschuwingen voordat beelden van geweld, seksueel misbruik, of inhoud die kan verwijzen naar zelfmoord worden getoond. Dit is een positieve stap om potentieel traumatische herinneringen bij mensen te voorkomen. Echter, tegelijkertijd lukt het ons niet om het groeiend aantal jonge kinderen te beschermen tegen blootstelling aan echte of online geweld, pesten en pornografie.

Daarbij blijven grote sociale factoren die angst en mentale gezondheid negatief beïnvloeden, zoals misogynie, racisme, armoede en ongelijkheid, aanhouden of zelfs verergeren.

Veel jonge ouders die ik ontmoet, verbazen me met hun emotionele intelligentie. Ze lijken te begrijpen hoe belangrijk het is om een kind te koesteren en een gevoel van veiligheid te bieden in de vroege jaren. Desondanks bevindt kinderopvang in dit land zich nog steeds in een crisispunt, ondanks recent aangekondigde plannen om de financiering te verhogen. Veel ouders verkeren in een wanhopig angstige situatie met stijgende kosten van levensonderhoud, onzeker werk en onzekere huisvesting. Tegen de tijd dat kinderen naar school gaan, vertoont een aanzienlijk percentage al symptomen van angst.

Onze instellingen – scholen, ziekenhuizen en vele werkplekken – kampen met ongezonde niveaus van angst. Hoge niveaus van controle en micromanagement, groeiende bureaucratische eisen aan werknemers om hun elke beweging te verantwoorden, en een steeds meer vervolgende cultuur binnen human resources zijn de norm geworden.

Maar er zijn natuurlijk ook redenen om optimistisch te zijn. We praten veel opener dan vroeger over mentale gezondheid, wat een goede zaak is, en we hebben vooruitgang geboekt in ons begrip van de problemen en de verschillende therapeutische opties.

Echter, na jaren van onderfinanciering kunnen onze geestelijke gezondheidsdiensten niet altijd de noodzakelijke zorg en behandeling bieden: mannen en vrouwen met niveaus van angst zo overweldigend dat ze hun greep op de realiteit verliezen, sommigen zo wantrouwig dat ze gevangen zijn door hun sociale isolatie, en anderen zo gekweld dat zelfmoord de beste optie lijkt.

Dus terwijl we onszelf feliciteren dat we een samenleving worden die op sommige manieren meer bewust is van mentale gezondheidsproblemen, moeten we nadenken over onze algemene dubbelzinnigheid en, in het bijzonder, onze beschamende verwaarlozing van mensen met ernstige mentale gezondheidsproblemen, enkele van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

Als De Context Behandelingscentrum blijven we ons inzetten voor het verhogen van het bewustzijn van mentale gezondheidsproblemen en bieden we ondersteuning voor degenen die worstelen. Laten we hopen dat toekomstige Weken van Mentale Gezondheid nog meer bewustzijn en begrip kunnen bevorderen.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken

Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.