Een Groenere Aanpak in Gezondheidszorg: Het Innovatiecentrum van De Context Zet In op Duurzaamheid

Gezondheidszorg wereldwijd heeft een aanzienlijke impact op het milieu, verrassend groter dan veel andere industrieën. In Nederland, bijvoorbeeld, draagt de zorgsector tot zeven procent bij aan de uitstoot van broeikasgassen, meer dan de lucht- of scheepvaart. Bij De Context, een toonaangevend behandelings- en begeleidingscentrum in België, is ons Innovatiecentrum vastbesloten om een verschil te maken door duurzamere praktijken in de gezondheidszorg na te streven.

De Impact van Gezondheidszorg op het Milieu

De gezondheidszorg heeft een onmiskenbare ecologische voetafdruk. Wereldwijd draagt de sector vier tot vijf procent bij aan de uitstoot van broeikasgassen. In de woorden van onderzoeker Alexandra Barratt: “Als de wereldwijde gezondheidszorg een land was, zou het de op vier na grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld zijn.” De zorgsector vervuilt het water, de lucht en de stortplaatsen via het afval. Bovendien worden door de productie, distributie en uiteindelijke verwijdering van de gebruikte producten, zoals geneesmiddelen en hygiëneproducten, extra koolstofemissies veroorzaakt.

De kwestie wordt nog urgenter wanneer we kijken naar specifieke medische gebieden. Neem bijvoorbeeld de cardiovasculaire zorg, die verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de ecologische voetafdruk van de gezondheidszorg, vooral vanwege de intensieve behoeften van diagnose, behandeling en monitoring.

Het Streven naar Duurzaamheid bij De Context

Bij De Context zijn we ons terdege bewust van deze uitdagingen. Het is onze missie om de impact van onze zorgverlening op het milieu te verminderen zonder de kwaliteit van de zorg te compromitteren. Ons Innovatiecentrum werkt onophoudelijk om dit te realiseren.

Een belangrijk aspect van onze groene benadering is het kritisch evalueren van de apparatuur die we gebruiken. Ons team onderzoekt voortdurend milieuvriendelijkere alternatieven, zonder in te boeten op de kwaliteit van de diagnostiek en behandeling.

Ons Innovatiecentrum bestudeert ook het potentieel van technologie om de uitstoot te verminderen. Dit omvat het gebruik van draadloze pacemakers en digitale doktersconsultaties om het aantal noodzakelijke fysieke verplaatsingen te verminderen.

Verder leggen we een sterke nadruk op het efficiënt organiseren van onze zorgprocessen. Door het verminderen van overbodige tests en het rationeel gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen we de productie van medisch afval aanzienlijk beperken.

In onze operatiekamers zijn we ons ook bewust van het hoge afvalvolume dat gegenereerd wordt en zoeken we naar manieren om dit te verminderen. We onderzoeken bijvoorbeeld de mogelijkheid om medische slangen veilig te reinigen en te hergebruiken in plaats van ze na eenmalig gebruik te verbranden.

Praktijkvoorbeeld: De Groene Mobiliteitsstrategie van De Context

Een duidelijk voorbeeld van onze toewijding aan duurzaamheid is de recente hervorming van ons mobiliteitsbeleid. Als onderdeel van onze inspanningen om onze koolstofvoetafdruk te verkleinen, hebben we de dienstwagens voor korte verplaatsingen afgeschaft. Ons team in het Gentse stadscentrum maakt nu gebruik van een bakfiets voor lokale verplaatsingen, een initiatief dat zowel goed is ontvangen door onze medewerkers als onze cliënten.

Voor grotere afstanden moedigen we ons personeel aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer, zoals de trein. Ter aanvulling hierop hebben we geïnvesteerd in elektrische steps, die ideaal zijn voor de ‘last mile'-verbinding tussen het treinstation en onze faciliteiten. Deze groene mobiliteitsstrategie is slechts een van de manieren waarop we ons ecologisch beleid vormgeven.

Naar de Toekomst Toe

Hoewel we bij De Context al aanzienlijke stappen hebben gezet in de richting van duurzaamheid, zijn we ons ervan bewust dat er nog veel werk aan de winkel is. Ons Innovatiecentrum blijft werken aan het identificeren en implementeren van nieuwe manieren om de impact van onze zorgverlening op het milieu te verminderen.

We zijn ervan overtuigd dat het meten en in kaart brengen van onze ecologische voetafdruk essentieel is om verbeteringsgebieden te identificeren. Daarnaast is het bevorderen van bewustzijn en betrokkenheid bij onze zorgverleners en patiënten cruciaal. Niemand begrijpt immers beter het belang van een gezonde leefomgeving dan de mensen die dagelijks werken aan het bevorderen van de menselijke gezondheid.

Door duurzaamheid tot een prioriteit te maken in de gezondheidszorg, kunnen we bijdragen aan het waarborgen van zowel de gezondheid van onze patiënten als die van onze planeet. Bij De Context zijn we toegewijd aan deze missie en kijken we uit naar de groene kansen die de toekomst ons zal bieden.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken

Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.