Wij hebben oog voor uw veiligheid CHARTER GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

ONZE CHARTER

De Context hecht veel belang aan een veilige en respectvolle omgeving voor alle cliënten, personeelsleden en vrijwilligers. We willen grensoverschrijdend gedrag in al zijn vormen voorkomen en hebben daarom een beleidscharter ontwikkeld waarin we de leef- en werkregels voor iedereen duidelijk omschrijven.

Wij verwachten van al onze medewerkers en vrijwilligers dat ze respectvol met elkaar omgaan en elkaar steeds beluisteren. Beslissingen die hen aanbelangen, betrekken we hierbij en we streven ernaar om een open en transparante communicatie te hanteren.

In De Context vinden we een cultuur zonder discriminatie, geweld, racisme en seksisme belangrijk. Zowel fysiek geweld (bijvoorbeeld lichamelijk letsel, seksueel geweld), verbaal geweld (bijvoorbeeld denigrerende opmerkingen, chantage) als emotioneel geweld (bijvoorbeeld pesten, uitsluiting) zijn onaanvaardbaar. We willen een voorbeeld zijn voor elkaar en bieden hulp aan anderen zonder hen in een afhankelijke situatie te brengen of hen te beleren.

We willen onze medewerkers en vrijwilligers bewustmaken van wat wel en niet aanvaardbaar is. We vermijden situaties die tot verdachtmaking of beschuldiging kunnen leiden. We beseffen dat schijnbaar onschuldige gedragingen anders geïnterpreteerd kunnen worden dan bedoeld. Daarom vermijden we situaties waarin iemand zich met kinderen, jongeren of kwetsbare volwassenen afzondert of activiteiten opzet waarbij anderen niet kunnen meekijken.

Het is ook belangrijk dat we geen anderen bevoordelen met geschenken, geld, aandacht of genegenheid, omdat dit kan leiden tot onevenwichtige machtsrelaties.

We hebben interne aanspreekpunten aangesteld (contactinfo kunt u bovenaan deze pagina vinden), waarbij cliënten, medewerkers of vrijwilligers terecht kunnen als ze zich onveilig voelen of met vragen zitten. Deze aanspreekpunten hebben de nodige vorming gekregen en kunnen zich laten bijstaan door professionele deskundigen.

Bij grensoverschrijdend gedrag kan ook een beroep worden gedaan op een extern aanspreekpunt, namelijk de vertrouwenspersonen van Mediwet via het e-mailadres psychosoc@mediwet.be of het telefoonnummer 09/221.06.07 met optie 4: ‘Preventieadviseur'.

We vragen iedereen binnen De Context om dit charter te respecteren en bij te dragen aan een veilige en respectvolle omgeving voor alle betrokkenen. Samen werken we aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. 

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken

Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.